Marc de Hoog MBT 2015 en benoemd tot erelid van De Bliekers

Ien dit biezondere joar vûr De Bliekers heurt ôk unne biezondere MBT. Dèt is ien ut jubileumjoar van de Bliekers niemand minder dan oud-vorst en ald prins MARC DE HOOG. Marc is iemand mit un gruun-rood hart en hèt en betèkent nog steeds hiël veul  vûr de carnaval ien ut Bliekersriek. Marc was ien ut joar 1983 Jeugdprins van de Bliekers woarnoa hej same mit zien kameruj dûk an d’n optocht mitgedoan hèt. Urst hiel lang mit de Klepzeikers en latter noadet Marc is gestopt bej de Road van 11 mit zien andere vriendegroep. Mit de zittingsoavenden is hej ôk al joare actief. Urst altied samen mit de Klepzeikers of een duo mit Rob. Latter mit Fred erbej of alliën in de buutton. Zowel ien de optocht als op de zittinge is Marc nog steeds actief.  Verder was hej ien ut joar 1996 heerser van de Bliekers als Prins Marc d’n Urste. Ȗt joar doarop volgde hej Piet Verstegen op als de neje Vorst van de Bliekers. Dit hèt hej marliefst 9 joar gedoan. Ien 2009 was hej Adjudant van Prins Marcel d’n Urste. Hej is unne hiël actieve vrejwilliger. Commissies zoals Bliekske, Prins uutkommen, Boerebrulleft duut hej nog steeds. Mit ut jubileumweekend was Marc op zondag de ceremoniemèster en zaat hej ien de zondagcommissie. Ȏk bej de anklejing en andere zaken kon op hum gerekend worre. Gèn bal of activiteit van de carnaval slût hej ovver.

Mar buute de carnaval duut hej ôk veul vûr Mûszès. Hej is lid en begeleider van de scouting gewist tot dit ien 2000 opgeheven werd. Bej buurtvereniging rond ’t Kôpke is hej 10 joar bestuurslid gewist woarvan enkele joare vûrzitter. Samen mit Rob is hej al veule joare de sprékstalmèster van de Kôpkesmert als Ruuper. Bej alle dûrpsactiviteiten is hej vaak op de achtergrond betrokken op wat vûr un manier dan ôk. Mar veural vûr  de carnaval ien ut Bliekersriek is hej van hele grote waarde! Vûr alles wat Marc vûr ut dûrp en de carnaval betekent hèt verdiend hej ut um ien ut jubielumjoar van de Bliekers de onderscheiding vûr Moet, Beleid en Trouw ien ontvangst te meuge neme.

 

Mar dèt is nog nie alles, vanwege zien grote verdienste vûr de carnaval ien Mûszés is ut vûr Carnavalsvereniging De Bliekers un eer um an te meuge kondige dèt Marc op 30 januwari 2015 benoemd is tot ERELID van Carnavalsvereniging De Bliekers. En hierbej ansluut ien het rijtje iluustere name: Rien Evers, Roelof Deenen, Piet Verstergen, Marc de Hoog

 

>>> Terug naar het overzicht
Inloggen
debliekers.com - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!